Close / Đóng

Product Gallery

We would like to introduce our custom-made and mass-produced processed goods manufactured at our factory with our photo gallery. We also want to demonstrate the variety of our processing technology and products through these photos.

Xin giới thiệu hình ảnh các sản phẩm đặc biệt gia công theo yêu cầu và các sản phẩm hàng loạt được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi. Quý khách sẽ hiểu rõ hơn về các sản phẩm cũng như kỹ thuật gia công của chúng tôi qua các hình ảnh này.


Close / Dóng

VINA ASTEC CO., LTD.


LOT F01B1 F01B2 Center Road, Long Hau IP, Long Hau Commune, Can Giuoc District, Long An Province, 82507, VIETNAM

 +84-28-3873-4743

Copyright © VINA ASTEC CO., LTD. All rights reserved.